Beleidstool: Let's talk about sexting

Artikel

Scholen hebben vaak te maken met ongewenste foto’s en filmpjes die leerlingen online verspreiden. Vaak weten ze niet hoe ze hier op een gepaste manier moeten op reageren en hoe ze de situatie effectief moeten aanpakken. Het is belangrijk om als school voorbereid te zijn, zowel preventief als wanneer het misgaat. Het ontwikkelen van een beleidsplan rond sexting is dus aangewezen. Mediawijs, Sensoa, Child Focus en Jong & Van zin ontwikkelden een beleidstool voor scholen,  gebaseerd op het Raamwerk Seksualiteit en  Beleid, om hun bestaande schoolaanpak rond sexting te bespreken en te versterken. 

Maak een visie en beleid rond sexting

Om een visie en beleid inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag te bepalen, moet je een aantal uitgangspunten helder krijgen. Deze uitgangspunten helpen je om fundamentele beleidskeuzes te maken. 

Het Raamwerk ‘Seksualiteit en Beleid’ van Sensoa en Child Focus somt  drie belangrijke pijlers op die ook van toepassing zijn om een beleidsplan rond sexting uit te werken: kwaliteit, preventie en reactie. Ze geven richting aan je beleid inzake 

  • Kwaliteit: hoe ga je om met seksualiteit?
  • Preventie: hoe voorkom of verklein je risico’s?
  • Reactie: hoe reageer je bij incidenten?

Beleidstool Let's talk about sexting

Deze beleidstool bestaat uit twee fases die door schoolteams het best na elkaar uitgevoerd worden. Aan de hand van de tool “Hé, het is oké, het Sensoa Vlaggensysteem toegepast op online situaties”, werk je aan een eenduidige visie op sexting. Nadien bespreek je als team ook nog enkele uitgangspunten. Dit helpt om in een tweede fase een effectief beleid rond sexting uit te werken. Je team formuleert welke acties je op vlak van kwaliteit, preventie en reactie kan ondernemen.

Materiaal

De beleidstool kan je gratis downloaden: 

Engelstalige versie

  • Tutorial for a sexting policy in you school 
  • Poster 1 Let's talk about sexting
  • Poster 2 Sexting Screener
  • Cards with elements for a sexting policy