Sexting@School: Lesmap Secundair Onderwijs

Artikel

Hoe ga jij als leerkracht met sexting om en hoe moet je reageren in bepaalde situaties? Dat is niet altijd even gemakkelijk. Deze lesvoorbereiding

 rond ‘sexting’ werd ontwikkeld voor leerlingen van het secundair onderwijs. In deze les willen we met de leerlingen aan de slag gaan rond het thema “online media en seksualiteit”. Zo gaan we onder meer:

  • nadenken over welke foto’s je neemt en deelt
  • stilstaan bij het “recht van afbeelding”
  • reflecteren over 
  • respect
  • empathie
  • vertrouwen
  • intimiteit & integriteit

Met deze les willen we ervoor zorgen dat jongeren met voldoende autonomie maar ook een kritische geest beslissingen kunnen nemen wanneer het gaat over het nemen, ontvangen of (door)sturen van foto’s. Daarvoor hebben leerlingen zowel technische competenties als sociale vaardigheden nodig.

De lesmap downloaden. 

De poster in de lesmap downloaden.

De illustratie van het sextingtraject in de lesmap downloaden.


Een uitgave van           Child Focus, Houba de Strooperlaan 292, 1020 Brussel

Auteurs                         Nadège Bastiaenen & Niels Van Paemel (Child Focus)

Redactiecomité            Sanne Hermans (Mediawijs), Evelien Luts (Pimento), Mattias De Paep (Theatergezelschap O’kontreir), Eveline De Bie, Julia Day, Bart Vandenbussche (Sensoa), Heidi De Pauw & Nel Broothaerts (Child Focus)

Pedagogisch Advies  Pimento

Lay-out & illustraties   Lander De Coster

Bijlagen